Zheng Zhou Lab

Zhou Lab Members

Master
Heading

Primary Investigator

People
First Name
Zheng
Last Name
Zhou
Honorific Title
Ph.D.
Professor
Heading

Lab Members

People
First Name
Lucia
Last Name
Chiao
Tech, Research II
First Name
Omar
Last Name
Pena Ramos
Postdoctoral Associate
Heading

Former Lab Members

Content
 • Pamela Agbu
 • Margarita Bonilla
 • Bobbie Chuang
 • Renee Edlund
 • Yoshi Furuta
 • Ryan Haley
 • Bin He
 • Henry He
 • Tian-Tian He
 • Kelly Jones
 • Nina Kosaeva
 • Xiaohong Leng
 • Zao Li
 • Sunnie Liu
 • Xianghua Liu
 • Nan Lu
 • Paolo Mangahas
 • Sampeter Odera
 • Naxhiely Ramon
 • Qian Shen
 • Beibei Song
 • Pamela Utu
 • Jaileen Valentin
 • Victor Venegas
 • Ying Wang
 • Youli Xia
 • Xiaomeng Yu